Adoració Nocturna

logo_adoracio_nocturna

Adoració Nocturna és un grup de persones, una Secció d’adoradors nocturns que ja és centenària, que a través del temps ha anat guardant i fomentant la vida eucarística, fent creditors de les paraules que el Papa Joan Pau II pronuncià en una al·locució a la Adoració Nocturna d’Espanya:

“Amb les vostres vetllades d’oració tributeu un homenatge de fe i amor ardent a la presència real del nostre Senyor Jesucrist en aquest Sagrament, amb el seu Cos i Sang, Ànima i Divinitat, sota les espècies consagrades”.

El grup d’Adoració Nocturna prepara tots els dissabtes últims de mes, després de la missa vespertina, la vigília d’adoració al Santíssim Sagrament, on estan tots els feligresos convidats a participar.

 

HISTÒRIA

En l’última dècada del segle XIX era rector de la parròquia de Benissa D. Antonio Calbo Giner, nascut a Vila-real i amant fervorós de Sant Pasqual Bailón, patró de totes les associacions eucarístiques. Per la seua devoció al sant, A. Calbo organitzà una visita al seu poble natal, composada per feligresos de Benissa per a visitar el cos de Sant Pasqual Bailón que allí es venera, i aprofitant els actes que es realitzaven en Vila-real amb motiu del 3r Centenari de la seua mort.No va tardar en donar fruit l’impacte que va causar en la fe de tots els assistents a la visita del sant. Va ser per açò que quedà instaurada l’Adoració Nocturna al Santíssim Sagrament a Benissa, en l’Església de Sant Pere Apòstol, el dia 3 de febrer de 1894.El nombre de socis fundadors va ser 67. El dia 17 del mateix mes es va formar el primer torn amb el títol de “Cor de Jesús”. El dia 21 de febrer formaren el segon torn, titulat “Puríssima Xiqueta” i per últim el dia 31 de març, el tercer torn que el titularen “Sant Pere Apòstol”.El consell directiu es reunia mensualment per a confeccionar un calendari amb les dates en que cada torn havia de celebrar la seua vigília. La imposició de distintius va tenir lloc el dia 21 de maig de 1894, on el van rebre 75 socis.

El 3 de juny de 1896, poc més d’un any de la seua fundació, la Parròquia va rebre la visita de l’arquebisbe on cal destacar la nota que posà en els llibres de l’Adoració Nocturna: “Visto y conforme apluadiendo el celo y fervor de la Junta y socios de la Adoración Nocturna por la gloria de Jesús Sacramentado y alentándolos a continuar con mayor entusiasmo ejercicio tan piadoso en desagravio de las ofensas que recibe el Señor de parte de los infieles y malos cristianos”.

Amb data 1 de desembre de 1896, el Consell acorda deixar els llibres el segon diumenge de cada mes perquè els Terciaris Franciscans puguen assistir a la Comunió General que celebra aquesta orde de penitència.

El 17 d’abril de 1898 són convidats a una peregrinació a Vila-real per a visitar el cos de Sant Pasqual Bailón.

Des de l’1 de juliol fins el 15 d’agost de 1898 quatre adoradors van fer guàrdia nocturna davant S.D.M. per a implorar la misericòrdia del Senyor, ja que la forma de vida en aquells temps es desenvolupaven en circumstàncies precàries causat per les guerres.

En març del 1899 es realitzaren a la població de Benissa “Sants Exercicis” i com a fruit d’aquestos va augmentar en gran quantitat el nombre de socis actius, per la qual cosa va ser necessari formar un quart torn que s’anomenava “Patriarca Sant Josep”. Aquest torn va fer la seua primera vigília el dia 22 de març d’aquest any.

En la junta del dia 16 de novembre de 1900 s’acorda adquirir la Bandera mitjançant subscripció, ja que fins ara solament es disposava de Guió. Van sobrar 109 ptes.

El 16 de desembre de 1906  s’acorda que per haver complit la Secció 12 anys d’existència, la situació dels Adoradors passa a ser de veterans quan tinguen 144 vigílies acreditades.

En la reunió del Consell del dia 14 de març de 1911 s’arriba a l’acord de suprimir el torn de “Sant Pere Apòstol” per carència personal i fons per a mantenir-lo.

En la nit del 6 al 7 de novembre de 1920 se celebrà la Vigília solemne en commemoració al 25 aniversari de la fundació de la Secció. Es donaren invitacions i imprimiren 500 estampes de recordatori.

El Consell va acordar en la seua reunió del dia 6 de gener de 1923  fusionar els dos torns dels que constava la Secció en un sols, amb la denominació de “Sagrat Cor de Jesús i Puríssima Xiqueta”. El dia 15 d’abril de 1924 es nomena oficialment titular de la Secció a la “Puríssima Xiqueta” per no constar en cap llibre d’aquesta advocació, i fent-se la proclamació pública en la vigília del dia 3 de maig d’aquest mateix any, amb gran solemnitat.

La vigília general de cap d’any de 1926 se celebrà en l’església del Convent dels Pares Franciscans per a solemnitzar les festes centenàries en honor de Sant Francesc d’Assís.

En la nit del 29 al 30 de juny de 1928, la Secció celebrà en l’església parroquial del poble de Teulada una solemne vigília i festa d’espigues per a donar a conéixer als veïns d’aquesta població la nostra estimada obra de l’adoració Nocturna. Per a aquest esdeveniment es va tenir l’oportunitat de convidar al Consell Diocesà i seccions de la Diòcesi.

Un dels actes més brillants celebrats per aquesta Secció va ser la vigília molt solemne, de la nit del 29 al 30 de juny de 1929, per la inauguració del nou temple dedicat a la “Puríssima Xiqueta” i trasllat de Jesús Sagramentat des del vell temple fins al nou, realitzant en aquest la seua primera Guàrdia d’Honor.

L’esplendor, grandesa, emoció i assistència a aquests actes foren inenarrables. Així ho descriu la ressenya publicada per la revista “La lámpara del Santuario” en el seu número del mes d’octubre de 1929.

El dia 15 de maig de 1932 la Secció inaugurà el torn de Sant Tarcici.

Després del parèntesi de la Guerra Civil, amb data de 6 d’abril de 1939 es reuneix una Junta d’antics adoradors i procedeixen a reorganitzar la Secció.

El 26 de juliol de 1941, aquesta Secció celebra un vigília d’espigues en l’església parroquial del poble de Senija.

Els 50 anys d’aquesta Secció van ser celebrats en abril de 1944 amb tota solemnitat i gran profusió d’arcs i adornaments pels carrers, així va ser molt elevada la participació de la gent del poble.

En la Junta del 3 de gener de 1948 s’acorda adquirir una Bandera reglamentària.

El 7 de juny de 1969 la Secció celebrà el 75é aniversari de la seua fundació i amb aquest motiu el Consell Arxidiocesà designà a Benissa per a celebrar conjuntament la 100a Vigília Diocesana d’Espigues i bodes de diamants, resultat amb una festa molt solemne, amb elevada assistència d’adoradors, Consell en ple i autoritats locals.

En 1977 es va fundar a Benissa la Secció femenina de l’Adoració Nocturna, que compta amb 80 sòcies. Aquesta Secció ha revitalitzat a la dels homes, ja que celebren les dues Seccions juntes totes les vigílies, en les quals l’assistència és molt nombrosa i s’estimula la participació en els actes.

La seua presidenta, única fins el moment, és Maria Córdoba Ortolà.

La Secció dels homes durant els 100 anys de la seua existència ha tingut 17 presidents, els noms els quals anem a citar, en homenatge als morts, que preguem a Déu que els tinga en la seua glòria:

 

 1. Diego Crespo Ginestar.
 2. José Capó Banyuls.
 3. Bernardo Capó Crespo.
 4. Francisco Bordes Crespo.
 5. Bernardo Castells Bertomeu.
 6. Silvestre Santacreu Ivars.
 7. Antonio Ibáñez Capó.
 8. Pascual Bolta Llavador.
 9. Francisco Roselló Crespo.
 10. José Cabrera Blanco.
 11. Andrés Cabrera Cabrera.
 12. Jesús Tro Crespo.
 13. Carlos Bañuls Femenía.
 14. Juan Martínez Martí.
 15. José Llopis Ivars.
 16. Juan Ivars Ivars.
 17. José Ramón Cardona Cardona.

 

La Secció de Benissa va celebrar el centenari de la seua fundació, per la qual cosa es van realitzar uns actes eucarístics des del 18 fins el 22 de maig de 1994. Per aquest esdeveniment es van fer invitacions a les Seccions de la Diòcesi, i també uns programes per a aquests actes, que es poden veure en l’apartat del Centenari de l’Adoració Nocturna de Benissa.