Bula de convocació del Jubileu extraodinari de la misericòrdia

El passat 11 d’abril el Papa Francesc presidia la celebració on donava a conéixer la bula de convocació de l’any Jubileu extraordinari de la misericòrdia.

“L’Any Sant s’obrirà el 8 de desembre de 2015, solemnitat de la Immaculada Concepció. Aquesta festa litúrgica indica la manera d’obrar de Déu des de les albors de la nostra història. Després del pecat d’Adan i Eva, Déu no va voler deixar la humanitat en solitud i a la mercè del mal. Per això va pensar i va voler a María santa i immaculada en l’amor (cfr Ef 1,4), perquè anés la Mare del Redemptor de l’home. Davant la gravetat del pecat, Déu respon amb la plenitud del perdó. La misericòrdia sempre serà més gran que qualsevol pecat i ningú podrà posar un límit a l’amor de Déu que perdona. A la festa de la Immaculada Concepció tindré l’alegria d’obrir la Porta Santa. En aquesta ocasió serà una Porta de la Misericòrdia, a través de la qual qualsevol que entrarà podrà experimentar l’amor de Déu que consola, que perdona i ofereix esperança”.

A continuació deixem el text de la bula papal per a conéixer-lo de primera mà, així com algunes imatges i el vídeo de la celebració litúrgica.

Bula de convocació del Jubileu extraordinari de la misericòrdia.

Imatges de la celebració litúrgica.