Catequesi

La catequesi infantil és un grup format per xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 6 i els 9 anys.

Es reuneixen una vegada a la setmana al Centre Parroquial a les 17.30 h. Realitzen activitats a les aules del Centre com també en altres llocs del poble segons les necessitats de les activitats. Aquestes varien segons el calendari litúrgic, on s’adapta el tipus d’activitats.

Els dilluns assisteixen els xiquets de 1r, els dimarts els de 2n i el dimecres el xiquets de 3r, que aquests últims són els que prenen la comunió a final de curs, en el mes de maig.

Les catequistes, a més, es reuneixen una vegada al mes per tal de tenir preparades totes les activitats.