Consell d’Assumptes Econòmics

“En tota la Parròquia ha d’haver un consell d’assumptes econòmics que es regeix, a més de pel dret universal, per les normes que haja establert el bisbe diocesà, i en el qual els fidels, elegits segons aquestes normes, presten la seua ajuda al rector en l’administració dels béns de la Parròquia, sense perjudici del que es prescriu el c. 532”.

La Parròquia compta amb la col·laboració d’un grup de persones encarregades dels assumptes econòmics i altres quefers, l’objectiu el qual és el correcte i eficaç manteniment econòmic de la Parròquia.