Consell Parroquial de Pastoral

El consell pastoral parroquial és un òrgan assessor del rector, al que correspon estudiar tot el que cal referent al treball pastoral, valorar-lo i traure conclusions pràctiques amb l’objectiu de promoure la conformitat de la vida i activitats del poble de Déu amb l’Evangeli; i així mateix promoure i coordinar el desenvolupament de l’acció pastoral en la parròquia.

La seua missió és essencialment evangelitzadora. La seua preocupació fonamental ha de ser comprovar si la Parròquia conforma la seua vida amb l’Evangeli i aconsegueix predicar-lo i transmetre’l. Ha de servir per a obtenir una conversió missionera permanent de la comunitat parroquial.