Joves

El Grup de Joves Cristians està format des de ja fa molts anys, el qual el componen joves de Benissa que es preparen per a la seua Confirmació. comença el procés quan aquests joves estan cursant 3r d’ESO, o el mateix és dir que quan tenen 15 anys.

S’organitzen en grups i reben una formació de tres anys amb un mateix educador, i és a l’inici del quart any quan reben la Confirmació, normalment en el mes de novembre. Es procura anar acompanyany al jove en la personalització del seu seguiment cristià.

Cada grup es reuneix una vegada a la setmana al Centre Parroquial, l’horari s’organitza segons el grup i l’educador. A més de les reunions setmanals participen com a grup en les activitats parroquials com vigílies, oracions i altres, en dates destacades.

Els educadors es reuneixen una vegada al mes per tal de coordinar-se en les reunions i les activitats dels grups.