Àngelus

 
V /. L’àngel del Senyor anuncià a Maria, R /. I concebé per obra i gràcia de l’Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós, beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit
del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
V /. Sóc l’esclava del Senyor. R /. Faça’s en mi les teues paraules.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós, beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit
del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
V /. I el Verb de Déu es féu home. R /. I habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós, beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit
del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
V /. Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu. R /. Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.
 
Preguem:, Et supliquem, Senyor, que vesses la teua gràcia en les nostres ànimes, perquè els que hem conegut, per l’anunci de l’àngel, l’Encarnació del vostre Fill Nostre Senyor Jesucrist, siguem portats pels mèrits de la seua Passió i la seua Creu a la glòria de la seua Resurrecció. Per Jesucrist Senyor nostre. Amén.