Credo

 

Símbol de Nicea-Constantinoble

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
 
I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots el segles.
Déu nascut de Déu, Llum resplandor de la Llum,
Déu vertader nascut del Déu vertader,
engendrat, no creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els homes,
i per la nostra salvació, devallà del cel.
I, per obra de l´Esperit Sant,
s´encarnà de la Verge Maria, i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat,
i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escritures,
i se´n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
 
Crec en l´Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb en Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església, santa,catòlica i apostòlica.
Professe que hi ha un sol baptisme
per perdonar el pecat.
I espere la resurrecció dels morts,
i la vida de la gloria. Amén.

 

Símbol Apostòlic

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
Creador del cel i la terra.
 
I en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
el qual fou concebut per obra de l´Esperit Sant:
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat;
fou crucificat, mort i sepultat; devallà als inferns;
se´n pujà al cel;
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d´allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
 
Crec en l´Esperit Sant;
la santa Mare Església Catòlica,
la Comunió dels Sants;
la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.