Lletanies de la Mare de Déu

 
Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, senyor.
Crist, escolteu-nos.
Déu Pare celestial,

Tingues misericòrdia de nosaltres .
Déu Fill, Redemptor del món,
Déu Esperit Sant,
Santíssima Trinitat, un sol Déu.
Santa Maria,

Prega per nosaltres .
Santa Mare de Déu,
Santa Verge de les verges,
Mare de Crist,
Mare de l’Església
Mare de la divina gràcia
Mare puríssima,
Mare castíssima,
Mare virginal,
Mare sense taca,
Mare Immaculada
Mare amable,
Mare admirable,
Mare del bon consell,
Mare del Creador,
Mare del Salvador,
Verge prudentíssima,
Verge digna de veneració
Verge digna de lloança,
Verge poderosa,
Verge clement,
Verge fidel,
Mirall de justícia,
Tron de saviesa,
Causa de la nostra alegria,
Vas espiritual,
Vas d’honor,
Vas insigne de devoció,
Rosa mística
Torre de David
Torre d’ivori,
Casa d’or
Arca de l’Aliança
Porta del Cel,
Estel del matí,
Salut dels malalts
Refugi dels pecadors,
Consol dels afligits,
Auxili dels cristians,
Reina dels àngels,
Reina dels patriarques,
Reina dels profetes,
Reina dels apòstols,
Reina dels màrtirs,
Reina dels confessors
Reina de les verges,
Reina de tots els sants
Reina concebuda sense pecat original
Reina assumpta al cel,
Reina del Santíssim Rosari
Reina de la família,
Reina de la pau
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,

Perdona’ns, Senyor .
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,

Escolteu-nos, Senyor .
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,

Tingues misericòrdia de nosaltres .
Prega per nosaltres, Santa Mare de Déu,

Perquè siguem dignes de les promeses del nostre Senyor Jesucrist .
Oració
Et preguem ens concediu,
Senyor Déu nostre,
gaudir de contínua salut d’ànima i cos,
i per la gloriosa intercessió
de la benaurada sempre Verge Maria,
veure’ns lliures de les tristeses de la vida present
i gaudir de les alegries eternes.
Per Crist Senyor nostre.
Amén .