Parenostre

 
Pare nostre, que esteu en el cel:
Siga santificat el vostre nom.
Vinga a nosaltres el vostre regne.
Faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans allibereu-nos de qualsevol mal.